About us - Vacatures

Schrijf je in op de RSS-feed

.Net Specialist

Omschrijving:

Begeleiden/managen van een groep jonge enthousiaste IT-ers om .net software te schrijven voor toepassingen in productieomgeving.


Wij bieden u:

* vast contract in een internationale groep (Burke Porter groep) met diverse intellectuele uitdagingen.
* je kan genieten van glijdende werkuren
* indien gewenst geniet je een snelle indienstname


Profiel:

Prof. bach. Elektronica - ICT / Ac. bach i/d industrile wet: informatica
min. 5 jaar ervaring

Je moet kunnen omgaan met een internationale omgeving en met de druk van projecten in productieomgeving. Tevens moet je bereidt zijn de laatste nieuwe technologien aan te leren. Dus stressbestendig, communicatief en eeuwig leren zijn zeker nodig.

* activiteiten van een team cordineren
* functionele tests van de ontwikkelde toepassingen uitvoeren en opvolgen
* strategische keuzes voor de evolutie van de informatiesystemen van de
onderneming bepalen en aanbevelen
* behoeften van de opdrachtgever identificeren, vakprocessen analyseren,
opportuniteit en uitvoerbaarheid evalueren
* de technische, economische,... informatie en de reglementeringen opvolgen en
actualiseren
* overgaan tot het uitvoeren van functionele en technische verbeteringen. De
applicatie uitrollen
* lastenboeken uitwerken, bijwerken en aan de opdrachtgever overmaken
* gegevensdragers opstellen voor informatiedoorstroming of opleiding
* samen met informatici een softwarepakket kiezen en een werkwijze aanbevelen
voor de toepassing in de onderneming
* controleren of de gebruikers de informatiesystemen gelijkvormig gebruiken
* de realisatie van projecten superviseren en cordineren
* gebruikers begeleiden of opleiden over de nieuwe vakprocessen en toepassingen
* de architectuur van de informatiesystemen van de onderneming analyseren


Interesse ?

lvd@vha.be
+32 9 389 70 70

Terug